Nordsjögården

Innehållandes totalt 16 byggnader och 23 hektar mark
verkar Nordsjögården som en by i byn.

Nordsjögården har en gedigen historia.

Från början ett stort hemman som mellan 1500-talet till 1800-talets mitt gick inom samma släkt.

Under 1870-talet köptes gården upp av handelsman Johan Axel Hultman i hopp om en värdeökning då järnvägen i ett första stadie planerades att gå på den östra sidan om Kalvsjön och att stationen i och med detta skulle hamna på hans nyinköpta ägor. Så blev nu inte fallet och Hultman lyckades sälja gården till socknen som 1879 omvandlade densamma till bygdens fattighus. Under andra hälften av 1900-talet övergick verksamheten till att bli en av Sveriges mest välrenommerade institutioner avseende missbruksvård. Under slutet av 1990-talet blev Nordsjögården såld till privata aktörer som startade verksamhet inom vandrarhem, hotell och konferens.

Nordsjögården drivs sedan våren 2010 av Victoria McDonald med personal. Från hösten 2010 fram till sommaren 2017 verkade Nordsjögården som asylboende.

Efter en omfattande renovering öppnar vi nu dörrarna för Nordsjögården – Gästgiveri och Aktivitetsby.

2018 © Copyright - Nordsjögården